datumactiviteitomschrijving
elke woensdagochtend WERKOCHTENDElke woensdagochtend wordt er gewerkt op aan het terrein en de gebouwen. We beginnen om 9 uur met een ontmoeting van de aanwezigen en gaan aan het werk tot ongeveer 12 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Op verzoekKUNST-BEGELEIDINGS-GESPREKKEN

Enkele jaren nu begeleidt Feico mensen die moeite hebben een bepaalde opgave in hun leven vorm te geven. Dit kan een ernstige (levensbedreigende) ziekte zijn. Een onverteerbare ervaring. Nieuwe beroepskeuze enz. Door deze opgave vanuit de beeldende kunst te bekijken kan het inzicht groeien hoe je met deze opgave om kan gaan. ... Hoe deze opgave jouw leven een nieuwe positieve draai kan geven. Feico begeleidt dit proces en staat als kunstenaar naast je. Hij geeft niet aan wat goed is en wat slecht. Noch zegt hij wat je moet doen om deze opgave te volbrengen. Het kunstzinnige proces waarin jij het voortouw neemt laat zien wat voor jou goed is en wat niet. Feico helpt je dit te zien en te horen, zodat jouw scheppende en vernieuwende eigenheid zich krachtig, werkzaam en scheppend kan uitspreken. Er worden beelden gemaakt, kunstzinnige oefeningen gedaan, materialen onderzocht. Als dat gewenst is kan je meehelpen om de beelden die ontstaan zijn in brons te gieten. Als dit je aanspreekt kan je een kennismakingsgesprek aanvragen. Voor aanmelding via mail klik hier.

vanaf
30 oktober 2020
OPEN ATELIERVanaf 30 oktober elke laatste vrijdag in de maand is ieder welkom die wil zoeken naar een eigen vraag in de organische beeldhouwkunst. Meer infromatie.
20 oktober 2022TIJDGENOTEN IN HET WERELDGEBEURENafbeelding folder niet geladen

Dat er veel gaande is in de wereld is wel duidelijk. Hoe je als mens hierop kan reageren is een vraag. Wat kunnen wij als individu aan de diverse spanningen en ontsporingen van onze wereld doen? Kunstzinnig samenwerken kan een antwoord zijn. ... In het atelier voor organische beeldhouwkunst komen we verspreid over het jaar enkele keren samen om beelden te maken die werkzaam en helend kunnen zijn voor een bepaald wereldvraagstuk. Met elkaar zoeken we naar ingangen om achter een bepaald wereldgebeuren te kijken om zo de geestelijke werkelijkheid hiervan bewust te krijgen. We werken aan beelden, installaties, imaginaties. Begeleiding: Feico Hajonides Tijd: Donderdag 20 oktober van 10:30 tot 16:00 uur Kosten: 100,- (incl. materiaal) Aanmelding: tel 0630953313 of via een replay op deze mail .


Voor aanmelding via mail klik hier
12 november 2022BARBARA HEPWORTH12 November wordt in Atelier Organische Beeldhouwkunst het beeldend werk van Barabra Hepworth besproken en geboetseerd. Een groot beeldhouwster die van onschatbare waarde is geweest voor de organische beeldhouwkunst. Op deze dag gaan we het ondermeer over de bewogen biografie van Barbara hebben. Via boetseer oefeningen proberen we haar beeldende taal invoelbaar te maken. Tijd: 12 November van 10:00 tot 16:00 uur Kosten: 125,- euro. Dit is inclusief materiaal.
Voor aanmelding via mail klik hier
17, 24, 31 maart en 7 april 2023.WANNEER JE HAND BEWEEGT BEWEEGT MIJN ZIEL

Deze woorden van de dichter Vasalis vormen een leidend thema in een cursus waarin de ontmoeting van mens tot mens centraal staat. Je wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Vanuit de achtergronden van de antroposofie wordt er aan de hand van het scheppend werk van verschillende kunstenaars in vier werkbijeenkomsten ingegaan op de betekenis van de menselijke ontmoeting. Door Gert Siebes en Rolf Zeldenthuis ... Bij een ontmoeting staan twee mensen aan de rand van een ruimte tussen hen in, gecreëerd door beider aanwezigheid in het hier en nu. We gaan in deze cursus samen deze intermenselijke tussenruimte verkennen door onder meer met elkaar te kijken naar het werk van beeldend kunstenaars, waarin ze handen hebben weergegeven die uitdrukking geeft aan de ruimte tussen de mens en zichzelf en tussen de mens en de ander(en). Door het aanbieden van kunstzinnige werkvormen zoals boetseren en beweging gaan we onderzoekend op weg om in de menselijke ontmoeting, naast en vanuit een ruimtelijke ervaring (tussenruimte) te komen tot een tijdsbeleving (creërend) om een basis te leggen voor de taal van het hart.


voor praktische informatie klik hier
voor de folder klik hier.
14 en 21 april 2023BETEKENIS EN ACHTERGRONDEN VAN DE KATHEDRAAL VAN CHARTRES

Van 02 t/m 06 mei 2023(!) wordt er opnieuw een reis georganiseerd naar de kathedraal van Chartres in Frankrijk. Ter voorbereiding op deze reis wordt er twee avonden georganiseerd, 14 en 21 april 2023, waarop er wordt ingegaan op de betekenis en de achtergronden van deze kathedraal. Deze cursusavonden kunnen ook worden bijgewoond als je besluit om niet met de reis mee te gaan. Deze reis naar één van de grote tempels van de mensheid wordt begeleid door Rolf Zeldenthuis en Gert Siebes. ... Er wordt overnacht in de direct naast de kathedraal gelegen Hôtellerie St Yves. We gaan deze reis o.a. de crypte bezoeken en indien mogelijk ook het in de kathedraal gelegen labyrint lopen. In deze reis, gaan we met elkaar op zoek naar de betekenis en de zeggingskracht van deze kathedraal voor ons geestelijk spirituele leven, vanuit de achtergronden van de antroposofie. In samenhang hiermee zal er aandacht worden besteed aan vragen over de eigen biografie. Maar ook aan vragen over het sociale leven en de gemeenschap waar we ons mee verbonden weten, en de wereld om ons heen. Je kunt je nu al opgeven voor deze reis en voor de cursus. Cursusdata: 14 en 21 april 2023 van 19.00 tot 21.30 uur Plaats: ‘de Verdieping’, cursusruimte van Aardewerkplaats Amiel Windheuvelstraat 3. 6971JV Voorstonden. Kosten: totaal, voor beide avonden, inclusief koffie/thee, cursus materialen: 40 euro De reis: 2 mei t/m 6 mei 2023. vertrek: 2 mei 8.30 en thuiskomst 6 mei circa 18.00 uur. Een uitvoerige folder over de reis, met daarin de kosten, een beschrijving van de reis, en aanbevelingen ter voorbereiding volgt nog. Zie ook de folder. hier.

22 dec. 2022 7 jan. 2023HEILIGE NACHTEN Heilige Nachten Op donderdag 22 december is ieder welkom die dit jaar een eigen vorm wil geven aan de komende Heilige Nachten. Wat vragen de komende 12 Heilige Nachten van ons? Welke vorm past bij jou? Op deze avond bereiden we in gezamenlijkheid de komende Heilige Nachten periode voor. Zaterdag 7 januari bekijken we terug op wat ieder gevonden heeft. Het is steeds weer indrukwekkend wat kan ontstaan. Door dit samen te delen geeft dit ons zicht op onze persoonlijke én gemeenschappelijke vraag van komend jaar. Tijd: donderdag 22 december 19:30 - 21:30 uur én zaterdag 7 januari 9:00 tot 12:00 uur Kosten: 100,- euro voor beide bijeenkomsten.
Voor aanmelding via mail klik hier
september 2023NIEUWE OPLEIDINGSGROEP ORGANISCHE BEELDHOUWKUNSTafbeelding folder niet geladenIn september start er een nieuwe opleidingsgroep Organische beeldhouwkunst. Een reis over drie jaar waarin je diverse hoeken en gaten van de organische beeldhouwkunst ontdekt en jouw kunstenaarschap verder ontwikkelt. Voor informatie klik hier Een vrijblijvend gesprek kan je aanvragen bij: Feico Hajonides. telf. 0630953313 of via de mail klik daarvoor hier