datumactiviteitomschrijving
elke woensdagochtend WERKOCHTENDElke woensdagochtend wordt er gewerkt op aan het terrein en de gebouwen. We beginnen om 9 uur met een ontmoeting van de aanwezigen en gaan aan het werk tot ongeveer 12 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Op verzoekKUNST-BEGELEIDINGS-GESPREKKEN Op de Aardewerkplaats begeleidt Feico enkele mensen die moeite hebben om een bepaalde opgave in hun leven vorm te geven. Dit kan een ernstige (levensbedreigende) ziekte zijn. Een onverteerbare ervaring. Nieuwe beroepskeuze enz. Door deze opgave vanuit de beeldende kunst te bekijken kan het inzicht groeien hoe met deze opgave om is te gaan. Hoe kan deze opgave het leven een nieuwe positieve draai geven?informatie bij Feico Hajonides
Uitgesteld naar latere datumPINKSTER-EXPOSITIE ERICA VAN HOEK en ROLF ZELDENTHUISDeze expositie, die als thema de gemeenschappelijkheid en nabijheid had wordt uitgesteld. Zodra er enig zicht is op het verloop van de maartregelen in Nederland verschijnt hier de nieuwe datum. Informatie bij:
info@ericavanhoek.nl of rolf@aardewerkplaats.nl
Meer informatie
vanaf
30 oktober 2020
OPEN ATELIERVanaf 30 oktober elke laatste vrijdag in de maand is ieder welkom die wil zoeken naar een eigen vraag in de organische beeldhouwkunst. Meer infromatie.
Uitgesteld.HET LIEFDEVOLLE BEELD Donderdag 18 tot en met zaterdag 20 februari 2021 worden er in de Aardewerkplaats beelden gemaakt waarin de liefde voor een naaste zich uitspreken kan. In aanvang kies je iemand voor wie je een beeld zou willen maken. Welk beeld past bij deze mens? Welk beeld helpt hem verder en kan hem inspireren en ondersteunen bij actuele stappen op zijn levensweg? Zou je zo’n beeld willen maken? Je liefdevolle hart weet welke vormen correct zijn en verbeeld mogen worden. In deze drie boetseerdagen werken we stap voor stap toe naar beelden die een ander kunnen inspireren en zichtbaar kunnen maken. Klik hier voor folder
5/3 , 19/3 , 2/4 en 14/5DE MANTEL VAN MARIA over de "zeven vrije kunsten"Vier bijeenkomsten over de zeven vrije kunsten. In het westportaal van de kathedraal in Chartres worden ze rondom Maria afgebeeld. Als een mantel. Deze kunsten wijzen naar een scholingsweg die heden nog actueel is. Meer informatie
15/17 aprilZELFPORTRET BOETSERENVan donderdag 15 t/m 17 april 2021 wordt er aan zelfportretten geboetseerd. Een onthullende reis langs menselijke vormen en het eigen zelfbeeld. Welk gebaar zit er achter jouw eigen oog? Welk gebaar herken je achter jouw neus of mond? Hoe kan je al deze gebaren tot een geheel samenvoegen? Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor folder
11 juniVOORDRACHT OVER "DE WAARDE EN NOODZAAK VAN DE ORGANISCHE BEELDHOUWKUNST IN DEZE TIJD"Een kunstvorm die zijn vormen vindt in levende processen is de organische beeldhouwkunst. In onze huidige tijd waarin veelal een snel resultaat voorop lijkt te staan zou deze procesgerichte organische beeldhouwkunst een verademing kunnen zijn. Klik hier voor folder
15/17 juliDE LEVENDE BEELDKRACHT VAN WATERVan 15 t/m 17 juli 2021 gaan we in de Aardewerkplaats (Brummen) de beeldkracht van water kunstzinnig onderzoeken. Zoals bekend is voor leven water nodig. Maar wat maakt nu dat water leven kan dragen? Zouden we iets van haar leven dragende kracht door middel van boetseren in stromend water kunnen ervaren? Klik hier voor folder
5/7 augustus MENS EN ZIJN ROEPINGVan donderdag 5 t/m 7 augustus 2021 staat in de Aardewerkplaats roeping centraal. Klik hier voor folder
september 2021START DRIEJARIGE OPLEIDING ORGANISCHE BEELDHOUWKUNST In september 2021 start een nieuwe opleidingsgroep Organische beeldhouwkunst in de Aardewerkplaats (Brummen). Een driejarige parttime opleiding waarin handvatten aangeboden worden om de eigen talenten en mogelijkheden in deze levende kunstvorm te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Klik hier voor folder
30/9 , 1/10, 2/10 2021ZEVEN SCHADUWENVan donderdag 30 september t/m zaterdag 2 oktober2021 onderzoeken we in de Aardewerkplaats de werking van zeven soorten schaduwen. Schaduw is vaak een wat onbelicht fenomeen. En dat terwijl men in oude culturen de ervaring had dat het juist de diverse soorten schaduw waren die ons mensen toegang gaven tot de geestelijke wereld. Klik hier voor folder
5 t/m 9 oktober 2021REIS NAAR CHARTRESVan 5 t/m 9 oktober 2021 wordt er opnieuw een studiereis georganiseerd naar de kathedraal van Chartres in Frankrijk. Meer informatie
16/1, 11/2, 4/3 en 18/3 2022DE MANTEL VAN MARIA over de "zeven vrije kunsten"Vier bijeenkomsten over de zeven vrije kunsten. In het westportaal van de kathedraal in Chartres worden ze rondom Maria afgebeeld. Als een mantel. Deze kunsten wijzen naar een scholingsweg die heden nog actueel is. Meer informatie