datumactiviteitomschrijving
elke woensdagochtend WERKOCHTENDElke woensdagochtend wordt er gewerkt op aan het terrein en de gebouwen. We beginnen om 9 uur met een ontmoeting van de aanwezigen en gaan aan het werk tot ongeveer 12 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Op verzoekKUNST-BEGELEIDINGS-GESPREKKEN

Enkele jaren nu begeleidt Feico mensen die moeite hebben een bepaalde opgave in hun leven vorm te geven. Dit kan een ernstige (levensbedreigende) ziekte zijn. Een onverteerbare ervaring. Nieuwe beroepskeuze enz. Door deze opgave vanuit de beeldende kunst te bekijken kan het inzicht groeien hoe je met deze opgave om kan gaan. ... Hoe deze opgave jouw leven een nieuwe positieve draai kan geven. Feico begeleidt dit proces en staat als kunstenaar naast je. Hij geeft niet aan wat goed is en wat slecht. Noch zegt hij wat je moet doen om deze opgave te volbrengen. Het kunstzinnige proces waarin jij het voortouw neemt laat zien wat voor jou goed is en wat niet. Feico helpt je dit te zien en te horen, zodat jouw scheppende en vernieuwende eigenheid zich krachtig, werkzaam en scheppend kan uitspreken. Er worden beelden gemaakt, kunstzinnige oefeningen gedaan, materialen onderzocht. Als dat gewenst is kan je meehelpen om de beelden die ontstaan zijn in brons te gieten. Als dit je aanspreekt kan je een kennismakingsgesprek aanvragen. Voor aanmelding via mail klik hier.

vanaf
30 oktober 2020
OPEN ATELIERVanaf 30 oktober elke laatste vrijdag in de maand is ieder welkom die wil zoeken naar een eigen vraag in de organische beeldhouwkunst. Meer infromatie.
17, 24, 31 maart en 7 april 2023.WANNEER JE HAND BEWEEGT BEWEEGT MIJN ZIEL

Deze woorden van de dichter Vasalis vormen een leidend thema in een cursus waarin de ontmoeting van mens tot mens centraal staat. Je wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Vanuit de achtergronden van de antroposofie wordt er aan de hand van het scheppend werk van verschillende kunstenaars in vier werkbijeenkomsten ingegaan op de betekenis van de menselijke ontmoeting. Door Gert Siebes en Rolf Zeldenthuis ... Bij een ontmoeting staan twee mensen aan de rand van een ruimte tussen hen in, gecreëerd door beider aanwezigheid in het hier en nu. We gaan in deze cursus samen deze intermenselijke tussenruimte verkennen door onder meer met elkaar te kijken naar het werk van beeldend kunstenaars, waarin ze handen hebben weergegeven die uitdrukking geeft aan de ruimte tussen de mens en zichzelf en tussen de mens en de ander(en). Door het aanbieden van kunstzinnige werkvormen zoals boetseren en beweging gaan we onderzoekend op weg om in de menselijke ontmoeting, naast en vanuit een ruimtelijke ervaring (tussenruimte) te komen tot een tijdsbeleving (creërend) om een basis te leggen voor de taal van het hart.


voor praktische informatie klik hier
voor de folder klik hier.
14 en 21 april 2023BETEKENIS EN ACHTERGRONDEN VAN DE KATHEDRAAL VAN CHARTRES

Van 02 t/m 06 mei 2023 is er opnieuw een reis georganiseerd naar de kathedraal van Chartres in Frankrijk. Ter voorbereiding op deze reis zijn er twee avonden georganiseerd, 14 en 21 april 2023, waarop er wordt ingegaan op de betekenis en de achtergronden van deze kathedraal. Deze cursusavonden kunnen ook worden bijgewoond als je besluit om niet met de reis mee te gaan. Deze reis naar één van de grote tempels van de mensheid wordt begeleid door Rolf Zeldenthuis en Gert Siebes. ... Er wordt overnacht in de direct naast de kathedraal gelegen Hôtellerie St Yves. We gaan deze reis o.a. de crypte bezoeken en indien mogelijk ook het in de kathedraal gelegen labyrint lopen. In deze reis, gaan we met elkaar op zoek naar de betekenis en de zeggingskracht van deze kathedraal voor ons geestelijk spirituele leven, vanuit de achtergronden van de antroposofie. In samenhang hiermee zal er aandacht worden besteed aan vragen over de eigen biografie. Maar ook aan vragen over het sociale leven en de gemeenschap waar we ons mee verbonden weten, en de wereld om ons heen. Je kunt je nog steeds opgeven voor deze reis en voor de cursus. Cursusdata: 14 en 21 april 2023 van 19.00 tot 21.30 uur Plaats: ‘de Verdieping’, cursusruimte van Aardewerkplaats Amiel Windheuvelstraat 3. 6971JV Voorstonden. Kosten: totaal, voor beide avonden, inclusief koffie/thee, cursus materialen: 40 euro De reis: 2 mei t/m 6 mei 2023. vertrek: 2 mei 8.30 en thuiskomst 6 mei circa 18.00 uur. De kosten voor de reis zijn € 800 pp. Dit is inlusief reis, overnachting met ontbijt en avondeten in Chartres en toegang tot de kathedraal. Zie ook de folder. hier.

2 t/m 6 mei 2023REIS NAAR CHARTRES

Van 02 t/m 06 mei 2023 is er een reis naar de kathedraal van Chartres georganiseerd. Momenteel zijn er voldoende aanmeldingen om de reis door te laten gaan. Ter voorbereiding op deze reis zijn er twee avonden georganiseerd, 14 en 21 april 2023, waarop er wordt ingegaan op de betekenis en de achtergronden van deze kathedraal. Deze cursusavonden kunnen ook worden bijgewoond als je besluit om niet met de reis mee te gaan. Deze reis naar één van de grote tempels van de mensheid wordt begeleid door Rolf Zeldenthuis en Gert Siebes. ... Er wordt overnacht in de direct naast de kathedraal gelegen Hôtellerie St Yves. We gaan deze reis o.a. de crypte bezoeken en indien mogelijk ook het in de kathedraal gelegen labyrint lopen. In deze reis, gaan we met elkaar op zoek naar de betekenis en de zeggingskracht van deze kathedraal voor ons geestelijk spirituele leven, vanuit de achtergronden van de antroposofie. In samenhang hiermee zal er aandacht worden besteed aan vragen over de eigen biografie. Maar ook aan vragen over het sociale leven en de gemeenschap waar we ons mee verbonden weten, en de wereld om ons heen. Je kunt je nu nog steeds opgeven voor de reis en de cursus. Cursusdata: 14 en 21 april 2023 van 19.00 tot 21.30 uur Plaats: ‘de Verdieping’, cursusruimte van Aardewerkplaats Amiel Windheuvelstraat 3. 6971JV Voorstonden. Kosten: totaal, voor beide avonden, inclusief koffie/thee, cursus materialen: 40 euro De reis: 2 mei t/m 6 mei 2023. vertrek: 2 mei 8.30 en thuiskomst 6 mei circa 18.00 uur. De kosten voor de reis zijn € 800. Dit is inclusier overnachting met ontbijt, het avondeten in Chartres, toegang tot evt crypte en labyrinth en de reis per busje naar Chartres. Zie ook de folder. hier.

28 en 29 april en een dag in juliHET GENEZENDE BEELD

28 en 29 april gaan we opzoek naar beelden waarin genezing zich uitspreken kan. In aanvang van deze twee dagen kies je voor wie of voor wat je een beeld zou willen maken. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die ziek is en waar jouw zorg naar uitgaat. Je kan ook voor iets anders kiezen dat geheeld wil worden. ... Tijdens deze dagen gaan we opzoek naar vormen en beelden waarin de potentie leeft om te helen. We gaan op verschillende manier hiernaar opzoek. Aan het eind van deze twee dagen kies je uit de diverse beelden die ontstaan zijn één beeld die na deze dagen in brons gegoten gaat worden. Zodat jouw gevonden gebaar ook daadwerkelijk blijvend heilzaam kan zijn. Tijd: vrijdag 28 en zaterdag 29 april een dag in juli van 9:00 tot 16:00 uur. (Dus in totaal 3 dagen.) Kosten: 350,- euro. Dit is inclusief materiaal en lunch. Exclusief het omzetten in brons. (Dit kan al voor 150,- euro. Afhankelijk van de grootte van je beeld.) Aanmelden: FeicoHajonides@hotmail.com of 0630953313

17, 18 en 19 augustusWAT HEBBEN ELEMENTENWEZENS ONS TE VERTELLEN?

17, 18 en 19 augustus zoeken we in de Aardewerkplaats ingangen om via de beeldende kunst contact te krijgen met de elementenwezens. Dit zijn wezens die in Aarde, Water, Lucht en Vuur leven en van grote waarde zijn voor alle omvormingsprocessen op aarde. Hoewel we ze niet direct fysiek kunnen waarnemen zijn ze wel van groot belang voor ons dagelijks bestaan. In deze Kunstdagen onderzoeken we de werking van elk van deze wezens en hun verlangen naar een contact met ons. ... Wellicht kunnen deze dagen je helpen om een toegang te vinden tot deze wezens. In de ochtend onderzoeken we via boetseer-oefeningen een werkgebied van een bepaald elementenwezen. In de middag werken we de ervaringen van de ochtend om in een eigen beeld. Aan dit beeld werk je iedere dag verder. Je zou deze dagen kunnen steenhouwen, houtsnijden, metaalbewerken en/of boetseren in klei en was. Tijd: 17,18 en 19 augustus van 9:00 tot 16:00 uur. Kosten: 375,- euro. Dit is inclusief materiaal en lunch. Aanmelden: FeicoHajonides@hotmail.com of 0630953313

september 2023NIEUWE OPLEIDINGSGROEP ORGANISCHE BEELDHOUWKUNSTafbeelding folder niet geladenIn september start er een nieuwe opleidingsgroep Organische beeldhouwkunst. Een reis over drie jaar waarin je diverse hoeken en gaten van de organische beeldhouwkunst ontdekt en jouw kunstenaarschap verder ontwikkelt. Voor informatie klik hier Een vrijblijvend gesprek kan je aanvragen bij: Feico Hajonides. telf. 0630953313 of via de mail klik daarvoor hier