Cursussen


Cursussen.


Kunst en zingeving gaan goed samen en in mijn ogen versterken ze elkaar. De cursussen die ik geef en gegeven heb verbinden deze gebieden met elkaar en versterken elkaar. Daar waar het cursussen betreft aan leraren of ouders heeft de zingeving te maken met de pedagogische ontwikkelingskansen die het boetseren biedt voor het opgroeiende kind. Vanuit deze invalshoek heb ik een aantal jaren cursussen gegeven aan o.a. een lerarenopleiding in Slowakije, de Ouderacademie in Driebergen en de Vrijeschool Lerarenweek, voorheen Zomercursus Zutphen. Mijn lange ervaring als klassenleerkracht aan een Vrijeschool geeft mij veel ervaring om uit te putten.

In de afgelopen tijd heb ik mijn kennis en ervaringen met het boetseren op de Vrijeschool (klas 1 t/m 6) opgeschreven ter inspiratie voor leerkrachten.

Het is nu gedrukt en te bestellen. Klik hier voor meer informatie.

In samenwerking met De Drempel” organiseren we cursussen vanuit zingeving en dan heeft de kunst een dienende rol. Daarnaast gaf en geef ik workshops aan groepen mensen die elkaar in het kunstzinnig werk willen ontmoeten.

Uit het boetseerboek, vierde klas

Komende cursussen of activiteiten:

Tussenruimte


De ruimte tussen ons waarin we tot verschijning

kunnen komen.


In het najaar en de winter wordt er een cursus van vier bijeenkomsten georganiseerd over de menselijke tussenruimte.

Een cursus over de steeds weer unieke ruimte die er is tussen mensen als ze elkaar ontmoeten.

De Zweedse schrijver H.Mankell beschrijft in een van zijn romans hoe een vrouw wandelt in een bos: Ze ontdekt een onbekend en niet betreden pad.

“Waar het naartoe gaat weet ik niet.

Maar er is niets zo verleidelijk, zo magisch, als voor het eerst een nieuw pad in te slaan.

Ik hoop nog steeds dat ik het eens in mijn leven mag meemaken dat ik over een pad loop dat uiteindelijk een kunstwerk zal blijken te zijn, een pad zonder doel, een pad dat alleen geschapen is om te bestaan.”.

Wij nodigen je uit voor deze cursus waarbij we paden gaan verkennen in de ruimte tussen mensen en het veld van de menselijke ontmoeting binnengaan.

Tijdens deze cursus krijgt de rol van de verbeeldingskracht in verleden, heden en toekomst een grote rol.

Maria en Elisabeth, Noordportaal

Van 02 t/m 06 mei 2023(!) wordt er opnieuw een reis georganiseerd naar de kathedraal van Chartres in Frankrijk.

Deze reis naar één van de grote tempels van de mensheid wordt begeleid door Rolf Zeldenthuis en Gert Siebes.


Klik hier voor meer informatie