(placeholder)

Reis naar Chartres

Vijfdaagse reis naar Chartres.


Van 5 t/m 9 oktober 2021 wordt er opnieuw een studiereis georganiseerd naar de kathedraal van Chartres in Frankrijk.


Deze reis naar één van de grote tempels van de mensheid wordt begeleid door Gert Siebes en Rolf Zeldenthuis. Er wordt overnacht in de direct naast de kathedraal gelegen Hôtellerie St Yves. We gaan deze reis o.a. de crypte bezoeken en indien mogelijk ook het in de kathedraal gelegen labyrint lopen.

In deze reis, gaan we met elkaar op zoek naar de betekenis en de zeggingskracht van deze kathedraal voor ons geestelijk spirituele leven, vanuit de achtergronden van de antroposofie.

In samenhang hiermee zal er aandacht worden besteed aan vragen over de eigen biografie.

Maar ook aan vragen over het sociale leven en de gemeenschap, waar we ons mee verbonden weten, en de wereld om ons heen. Ter voorbereiding op deze reis werd er een cursus gegeven over de zeven vrije kunsten, zoals deze destijds in Chartres beoefend werden en de metamorfose van deze vrije kunsten naar onze huidige tijd. De vrije kunsten werden beoefend als scholingsweg voor tijden die nog ver voorbijde tijd waar we nu in leven reiken.

Zie voor verdere informatie over deze cursus de folder. Aaan de reis kan worden deelgenomen ook zonder dat de cursus gevolgd is.

Een uitvoerige folder, met daarin de kosten, eenbeschrijving van de reis en van de cursus en aanbevelingen ter voorbereiding volgt nog.


Er is plaats voor maximaal 14 reisgenoten. 

Voorafgaand zal er een voorbereidingsavond zijn op: 

17 september 2021. Tijd: 19:00 - 21:30

Plaats: De Drempel, Arnhemseweg 125, 7331BE Apeldoorn.
(in verband met verbouwing niet op Aardewerkplaats Amiel)
.


Maria en Elisabeth, Noordportaal