Op weg met Gilgamesh

Vertellers Manjo Joosten en Henk Mennes brengen het epos tot leven met muziek van en door Paul de Ridder en Jannemijn Visser.

Mythes meanderen door onze geschiedenis als machtige eeuwenoude rivieren en geven leven af aan steeds weer nieuwe kunstvormen. Levensaders die ons iets vertellen over onszelf en onze naasten. Zo ook het Gilgamesh-epos.

Gilgamesh, koning en gevreesd heerser van Uruk vindt in het mens-dier Enkidu zijns gelijke. Samen beleven ze heldendaden door de strijd aan te gaan met Choembaba en met de Hemelstier. Als zij de Hemelstier hebben gedood moet als straf hiervoor Enkidu sterven. Gilgamesh blijft wanhopig achter en beseft dat hij ook eens moet sterven. Dit verdraagt hij niet en gaat dan op zoek naar de onsterfelijkheid, het mysterie van leven en dood.

Manjo Joosten, verhalenverteller en voordrachtskunstenaar is, naast het uitbrengen van diverse soloprogramma's veelal samen met musici, verbonden geweest aan ensembles die zich toeleggen op literaire theater- en vertelprogramma's. Henk Mennes, was jarenlang vrijeschool leerkracht en werkt nu als docent o.a.in vertellen op de Vrijeschool Pabo in Leiden


Paul de Ridder & Jannemijn Visser kleuren de beelden die de taal oproept door muziek- en klankimprovisaties op tal van instrumenten. Ze hebben op deze manier al menig project mede vormgegeven. Paul is muziekdocent en -therapeut. Hij leidt een school voor Afrikaanse percussie waar ook Jannemijn les heeft gegeven. Samen hebben zij het improviserend musiceren ontwikkeld.