(placeholder)

Zeven Vrije Kunsten


DE MANTEL VAN MARIA


Vier bijeenkomsten over de zeven vrije kunsten. Over hun betekenis en de verbinding met Maria.


Door Gert Siebes en Rolf Zeldenthuis


Vanuit “de Drempel”, centrum voor zingeving en sociale kunst, worden vier bijeenkomsten georganiseerd over de “zeven vrije kunsten ”met als titel:

De mantel van Maria.

In het Westportaal van de kathedraal van Chartres is Maria afgebeeld, waarbij ze wordt omringd door zeven jonkvrouwen. Elke jonkvrouw beeldt één van de vrije kunsten uit. Deze Zeven Vrije Kunsten werden aan het einde van de Middeleeuwen in de School van Chartres onderwezen als een voorbereiding op het nieuwe mens-worden.

Dit portaal, waarbij Maria, als met een mantel door deze jonkvrouwen omhuld wordt, laat ons een scholingsweg zien, die ook nu nog actueel is en tot ver in de toekomst reikt.

Elke jonkvrouw en elke vrije kunst is verbonden met een ontwikkelingsfase van de mens. Het zijn stappen die je als mens kunt zetten op de weg naar vrijheid en naar liefde. Zo vertegenwoordigt iedere vrije kunst een specifieke kwaliteit in de ziel en een bewustzijnsfase, die je als mens in vrijheid kunt ontwikkelen en voor ieder mens verschillend is.

In de vier aangeboden bijeenkomsten gaan we deze zeven kunsten onderzoeken en gaan we met elkaar op zoek naar de betekenis ervan in onze huidige tijd en in onze eigen biografie. Dat doen we door te laten zien wat er over deze kunsten bekend is en daarover in gesprek te gaan.

De thema’s kunnen we verder verdiepen door kunstzinnige werkvormen, zoals bijv. schilderen, boetseren of bewegingsvormen.

Aan de deelnemers zal worden gevraagd om zelf een verbinding te zoeken met één van de kunsten en de daaraan verbonden kwaliteit, die op dat moment voor jou ertoe doet en aansluit bij de eigen ontwikkelingsvragen.

We zullen veel tijd besteden aan het samen kijken naar de beelden van het Westportaal van de kathedraal en hoe de kunsten daar zijn afgebeeld en wat hun relatie is tot Maria.

De vier bijeenkomsten kunnen gezien worden als een voorbereiding op een reis naar de kathedraal van Chartres in oktober 2021.

Je kunt echter ook aan de bijeenkomsten deelnemen zonder dat je mee gaat op de reis.

Gert Siebes en Rolf Zeldenthuis

Praktische gegevens:

Data: 05 en 19 maart, 2 april en 14 mei 2021.

Plaats: ivm Covid-19 nu: Aardewerkplaats Amiel, Windheuvelstraat 3, 6971JV, Voorstonden.

Tijd: 16:00 - 21:30 uur

Kosten: €300,00 (betaling in termijnen is mogelijk) Dit is inclusief lesmaterialen, maaltijden en BTW

Opgave: schriftelijk, per mailof telefonisch.

De aanmelding is definitief na overmaking van (een deel van) het cursusgeld.

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 12.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse vereniging voor kunstzinnig therapeuten

Aanbevolen boeken ter voorbereiding:

• M.Ladwein. Chartres, complete gids voor de kathedraal

• F. Lutters. Het Graalmysterie en de zeven vrije kunsten.

• Alanus ab Insulis. De Anticlaudianus.


Vooraankondiging:

Van 5 oktober t/m 9 oktober 2021 is er een reis georganiseerd naar de kathedraal van Chartres. Met overnachtingen in het naast de kathedraal gelegen Hotellerie St Yves. Een bezoek aan de crypte is bij de reis inbegrepen en er wordt naar gestreefd om het labyrint te mogen lopen.

Op deze reis kan je ook meegaan zonder dat je aan de hier aangekondigde cursus"de mantel van Maria" hebt mee gedaan.


Praktische gegevens:

Arnhemseweg 125

7331 BE Apeldoorn,

tel: 06 23182426

mail: gertsiebes@dedrempel-zingeving.nl rolf@aardewerkplaats.nl

www.dedrempel-zingeving.nl

rek.nr. NL36ASNB 0772 9269 72

tnv G. Siebes