(placeholder)

Cursus  "Tussenruimte"

afbeelding niet geladen


Beste lezer!


In het najaar en de winter wordt er een cursus van vier bijeenkomsten georganiseerd over de menselijke tussenruimte. Een cursus over de steeds weer unieke ruimte die er is tussen mensen als ze elkaar ontmoeten. De Zweedse schrijver H.Mankell beschrijft in een van zijn romans hoe een vrouw wandelt in een bos: Ze ontdekt een onbekend en niet betreden pad.
“Waar het naartoe gaat weet ik niet. Maar er is niets zo verleidelijk, zo magisch, als voor het eerst een nieuw pad in te slaan. Ik hoop nog steeds dat ik het eens in mijn leven mag meemaken dat ik over een pad loop dat uiteindelijk een kunstwerk zal blijken te zijn, een pad zonder doel, een pad dat alleen geschapen is om te bestaan.”.

Wij nodigen je uit voor deze cursus waarbij we paden gaan verkennen in de ruimte tussen mensen en het veld van de menselijke ontmoeting binnengaan.
In de achter ons liggende tijden namen de mensen meer waar dan alleen de zintuigelijke indrukken. Dit beeldend vermogen, ook bij het beschouwen van een menselijke ontmoeting werd veel sterker ervaren dan tegenwoordig.
Het huidige rationele en analytische denken is vaak een belemmering om de beelden, die in de ziel oplichten bij een bepaalde ervaring, te kunnen toelaten.

Aan de hand van de beeldende kunst, waaronder dia- en video- presentaties, maar ook vanuit andere wegen in de kunst, gaan we in de vier bijeenkomsten in op de actuele betekenis van de menselijke tussenruimte.
Met elkaar richten we onze aandacht op hoe deze ruimte in ons tot verschijning komt. En plaatsen we dit gebied van ontmoeting tussen het verleden en de toekomst, zowel in ons zelf als binnen de ontwikkeling van de mensheid.

Net als ons zelfbewustzijn, is ook het vermogen om het beeldkarakter van wat aan ons verschijnt te kunnen ervaren, in de loop van de ontwikkeling van de mensheid veranderd.

Het vermogen om onszelf als zelfstandig en op zichzelf geplaatst individu te ervaren is relatief nieuw en hangt samen met de ontwikkelingsfase in de mensheidsontwikkeling die door R. Steiner beschreven is als de bewustzijnsziel. Een karakteristiek hiervan is ons vermogen om zelfstandig na te denken en gedachten te vormen.

In samenhang met het vermogen om een eigen unieke ruimte in te nemen kan het gevoel worden oproepen dat de ruimte tussen het ik en de ander onoverbrugbaar lijkt.

Zo bezien, staan we wanneer we een ander ontmoeten, allebei met ons IK aan de rand van een ruimte tussen ons in.

Welke dynamiek kent deze tussenruimte?
Hoe verhoudt het eigene zich tot het eigene van de ander?
Hoe ervaren we ruimte en tijd als we een ander ontmoeten?
Vragen die we in vier bijeenkomsten willen onderzoeken. 

De eerste bijeenkomst staat in het teken van het beeldkarakter van de menselijke tussenruimte. Aan de hand van beelden gaan we ons verdiepen in de oerpolariteiten van de mensheidsontwikkeling waarbij er onderzocht wordt hoe de polariteiten zich verhouden tot wat zich daar tussen bevindt; het middengebied.

De tweede bijeenkomst gaan we onderzoeken welke stappen er gezet kunnen worden vanuit een betrokkenheid en interesse in vrijheid om dit scheppende midden binnen te gaan. Nabijheid is hier het sleutelwoord.

Een derde stap is het onderzoeken en ervaren van de betekenis van de menselijke ontmoeting voor de eigen ontwikkeling en die van de ander.

De laatste bijeenkomst staat in het teken van de gemeenschap van mensen en het scheppende midden dat in en door de gemeenschap kan worden opgebouwd.

Door de hele cursus heen geven we aandacht aan het beeldkarakter aan wat ons verschijnt. In oude, achter ons liggende tijden was het beeldende karakter van mythen een bron van inzicht en een voedende stroom voor het denken. Levende beelden in de ziel brachten inzicht in de grote samenhangen van de mens met het universum. Nu worden mythen vaak beschreven als fantasie en onwaarheid, terwijl de noodzaak naar een nieuwe bewuste verbinding met de scheppingsverhalen en de ontwikkelingsweg van de mens en de mensheid belangrijker is dan ooit.

Wellicht wordt de menselijke tussenruimte dan een ruimte waarin ieder als scheppend wezen meebouwt en tot verschijning kan komen.

Je bent van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.Klik hier voor de folder