Doelstelling

De Stichting Aardewerkplaats Amiel hebben we in het leven geroepen om de organische vormgeving en de sociale plastiek verder te ontwikkelen en in de samenleving te actualiseren.

Met betrekking tot de organische vormgeving wordt in de Aardewerkplaats een scholingsweg ontwikkeld, waar ieder met een wil om vanuit deze vormgeving te werken, begeleid kan worden. Stichting Aardewerkplaats Amiel geeft onderdak aan deze beroepsopleiding. 

Tevens stimuleert deze stichting activiteiten richting het actualiseren van de organische vormgeving. In de werkplaats wordt de werking van vorm op mens, plant en dier onderzocht. De waarde van deugdzaam vormgeven is een kernpunt in dit onderzoek. 

Met betrekking tot de kunst van het samenwerken wil stichting Aardewerkplaats Amiel ruimte bieden aan mensen en organisaties die deze kunst willen onderzoeken. Vanuit de Aardewerkplaats worden trainingen en bijeenkomsten met betrekking tot de kunst van het samenwerken georganiseerd. 

Daarnaast geeft Aardewerkplaats Amiel letterlijk ruimte aan kunstenaars en andere ondernemers om met elkaar samen te werken vanuit een vernieuwende sociale impuls.  

Men kan tijdelijk of voor langere tijd in de Aardewerkplaats een atelier huren. 

Hoewel men dit atelier zelfstandig gebruikt, wordt er gezocht naar een heilzaam en inspiratief samenwerken tussen de andere gebruikers.  

Met de kunst van het samenwerken doelen we op een samenwerken dat vrij is van beoordeling of het opleggen van de eigen wil. Een samenwerken, dat uitgaat van het in gelijkwaardigheid inzetten van elkaars persoonlijke vermogens en talenten. Door de ander als een uniek scheppend wezen te willen ontmoeten, kan het samenwerken uitgroeien tot een kunstwerk. Een kunstwerk dat inspirerend en vernieuwend doorwerkt tot ver buiten de directe betrokkenen, zelfs tot in het stoffelijke.