De kunst van het samenwerken

Samenwerken bedrijven we elke dag. We werken samen met de omgeving om ons heen en de mensen waarmee we verbonden zijn. Dat we dit samenwerken als een kunst kunnen gaan beoefenen ligt minder voor de hand. 

Samenwerken kan kunstzinnig worden als ieder lid van een samenwerking niet het eigen belang, maar het belang waaraan men met elkaar zou willen werken voorop zet. Bij kunstzinnig samenwerken gaat het om gelijkwaardigheid en verbinding. 

Men bouwt met elkaar als het ware aan een “tussen ruimte” waarin inspiratie, vernieuwing en initiatiefkracht zich uit kan spreken. 

In Aardewerkplaats Amiel gaan we er vanuit dat “de kunst van het samenwerken” een essentiële en volwaardige kunst is. Een kunst die men kan trainen en ontwikkelen. Ieder mens heeft sleutels in handen om van samenwerken een verheffende kunst te makenBijeenkomsten

Geregeld worden er in de Aardewerkplaats bijeenkomsten georganiseerd.

Dit zijn bijeenkomsten rond een bepaald (kunstzinnig)thema. Zo bekijken we in kleine groep geregeld bepaalde toonaangevende films en bespreken we de waarde hiervan. Ook organiseren vanuit de Aardewerkplaats enkele bijeenkomsten in de zogenaamde Heilige Nachten tijd Van oudsher wordt de tijd tussen kerst en driekoningen (6 januari) als bijzonder scheppende en inspirerende tijd beleeft. Wij ervaren dat ook. Dat heeft ons doen besluiten om iedere jaar opnieuw met een steeds wisselende groep naar een nieuwe manier te zoeken om deze waardevolle tijd kunstzinnig vorm te geven. Belangrijk daarbij is dat de vorm van deze bijeenkosten in de groep deelnemers ontstaat.

Tot nu toe zijn het onvergetelijke bijeenkomsten geweest. 

 

Voor informatie over de bijeenkomsten kan u terecht bij Feico Hajonides tel. 06 309 533 13