Op het terrein van de Aardewerkplaats Amiel vinden verschillende activiteiten plaats. Met enige regelmaat worden er onderwerpen bestudeerd. Over wat er al zo zich op het terrein afspeelt wordt soms in een Rondschrijven mededelingen gedaan. Deze worden per mail verstuurd naar die mensen die zich als belangstellende hebben opgegeven. De verschillende uitgaven kunt opvragen door op het gewenste nummer hieronder te klikken.