Levende beeldhouwkunst

Het tweede fundament waarop Aardewerkplaats Amiel staat is de organische beeldhouwkunst. Wat verstaan we hieronder?

Met organische beeldhouwkunst doelen we op een vormgeving waarin de kracht en waarde van ‘leven’ zich uit kan spreken. We gaan er vanuit dat alle vormen op aarde door toedoen van leven tot stand gekomen zijn. Een plant bijvoorbeeld is tot stand gekomen door het leven dat ze in zich draagt. Door haar levenswens in stof in te kleden komt ze tot haar diversiteit aan vorm. Haar vormen zijn als het ware een verbeelding van de levensbelofte die ze in zich draagt. En juist in deze met leven doortrokken vorm schuil een mysterie. Het mysterie van de geestelijke wereld achter het materiele bestaan.  

In de organische vormgeving gaat men doorlopend uit van een levende vormgeving om het verhaal te kunnen vertellen van geestelijke levende realiteiten achter het puur stoffelijke bestaan. Het gaat in deze vormgeving niet om louter een mooi plaatje, een mooi beeldje, belangrijker is dat het beeld waarachtig is. Het beeld zal een taal moeten spreken die de mens als geestzoekend wezen aanspreekt. Die hem verder kan helpen en sterkt op zijn levensweg.  

Een beeldhouwer die vanuit de organische vormgeving wil werken gaat opzoek naar waarachtige imaginaties, inspiraties en intuïties die hem en zijn medemens verder helpen. Alle van buiten opgelegde normen, alle verleidingen die hem uit zichzelf weglokken, alle wil om te vernietigen zal hij in zichzelf moeten herkennen. Zodat hij als vrij mens een keuze kan maken voor het goede in deze tijd. 

Hij zal het vormgeven als een verantwoordelijke en bevrijdende taak ervaren. De organische vormgeving is dus een vormgeving waarin leven, waarachtigheid en bevrijding zich uitspreekt. Een vormgeving die zeker niet nieuw is. Kunstenaars als Alberto Giacometti, Barara Hepwoth, Henry Moore, Marino Marini en vele anderen werkten (al dan niet bewust) vanuit de organische beeldhouwkunst. Het is nu aan de tijd om de mogelijkheden van deze beeldhouwkunst meer en meer bewust uit te bouwen.